Historie SDH Medlov


Uplynulo již mnoho let od doby, kdy byl oficiálně založen SDH Medlov. Stalo se tak 1. 8. 1943 na nařízení německého Okresního úřadu v Kroměříži, kdy zakládající sbor tvořilo 22 mužů. Tehdy se jim však nedostalo příslušného vybavení. Ke skutečnému založení došlo až 6. 1. 1946, tehdy měl sbor 28 členů. Že se nejednalo o jednotku bez základního vybavení, tedy stroje a hadic, potvrzuje převzetí stříkačky PS8 v hodnotě 43 000 Kčs a hadic, na které přispěly občané z celé osady částkou 21 500 Kčs. Medlovské družstvo začalo hned po květnovém vysvěcení stříkačky nacvičovat požární útok a účastnilo se soutěží. K tomu hasiči každoročně pořádali lednový ples, ostatky, ostatkovou zábavu, stavění a kácení máje, hodovou zábavu, mikulášskou nadílku, výroční členské schůze, námětové cvičení, preventivní prohlídku vybavení a protipožární prohlídky domů. Tehdy byl starostou sdružení Alois Jelínek, velitelem Alois Zavadil a jednatelem František Surynek. Na začátku 50. let zaniká pojmenování starosta a vzniká předseda. Dále pak vznikl okrsek s číslem 6, do nějž společně s Troubkami, Zdislavicemi, a Hošicemi patří i Medlov. Chyběla však stále hasičská zbrojnice. Ta se začala stavět v roce 1958 s heslem: „Bohu ke cti a bližnímu k pomoci“ a byla dokončena dva roky poté. Byla pak slavnostně předána 19. 6. 1960 do užívání dobrovolných požárníků. 21. 1. 1958 hasiči poprvé zasahovali u požáru domu Františka Drábka ve Zborovicích. V roce1961 se začala kopat jáma pro požární nádrž, která byla bohužel po dokončení zanášena bahnem, takže se z ní časem stal spíše rybník. Od počátku 60. let začal vzrůstat zájem o sbor, v roce 1964 do něj vstoupila většina chlapců a na konci desetiletí už měl 49 členů. Roku 1973 slavil sbor 30 let od svého založení. Ráno 1. 7. se konala velmi vydařená oslava a v dopoledních hodinách předváděly hostující sbory požární útok. Během odpoledne se rozdali věrnostní medaile za 30 let. V tomto roce se provedla oprava zbrojnice. V témže roce zasahovalo medlovské družstvo u požáru zborovského vepřína a 2 roky poté hned u dvou požárů v Pilaně ve Zborovicích. V pětaosmdesátém roce byly sloučeny okrsky Zborovice a Zdounky pouze na Zdounecký, byla vyměněna stříkačka PS8 za PS12 a byla také přidělena Tatra 805, která nakonec kvůli své zastaralosti byla odebrána. K 35. výročí měl sbor již 53 členů, z toho 8 zakládajících a byla provedena rekonstrukce nádrže. Na začátku 80. let bylo v Medlově 64 dobrovolných hasičů, nejvíce za dobu existence, mezi které patřily i ženy. Byla zřízena ohlašovna požárů na kravíně, vodní nádrž se dočkala oplocení a opět byly uděleny věrnostní medaile, tentokrát již za 40 let. Do této doby byly v Medlově celkem 3 požáry o celkové škodě 5 000Kčš. V roce 1983 se pořádal 1. Papírový muž, v roce 84 byl za kronikáře zvolen Bedřich Dolák st., který měl nelehký úkol – zpracovat pozpátku 41 let kroniky, což se mu zajisté povedlo. V 87. roce vzniklo družstvo dorostů se šesti členy a 2 roky nato byl založen oddíl mladých hasičů, vedený Světlanou Bršlicovou o deseti členech. V těchto letech byl zájem o dobrovolné hasiče obzvláště vysoký. V roce 1990 se zbrojnice dočkala větší opravy, byla nově omítnuta, zamalována a byl proveden nátěr střechy a oken díky obětavosti několika málo členů, neboť v té době bohužel činnost sboru začala upadat. Byl změněn název ze ZOSPO na SDH, zrušení oslovení soudruhu a soudružko a rozdělení členů na přispívající a činné. K větší aktivitě sboru došlo až v 94. roce, kdy bylo obnoveno hasičské družstvo, které se aktivně zúčastňovalo mnoha soutěží po celém okrese. Starostou se stal Vít Zapletal, velitelem Zdeněk Bršlica, jednatelem Bedřich Dolák a preventistou Miroslav Kadlčík. Počet členů se snížil na 35. Až od roku 1999 se opět začaly provádět preventivní prohlídky domů, obnovily se kulturní akce a začalo tvrdé cvičení a příprava zásahového družstva. V roce 1996 zemřel jeden z posledních zakládajících členů Alois Nepraš st. a po úmrtí kronikáře Bedřicha Doláka st. roku 1993 byl roku 1995 zvolen nový kronikář Stanislav Grech. O 2 roky později se 28. srpna konala soutěž „O medlovského žabáka“, které se zúčastnilo 8 družstev. Pět let nato však bojovalo o prvenství v této soutěži již 21 sborů, mezi kterými nechyběly ani družstva žen a starších pánů. Medlově se umísťoval v 1. polovině závodních družstev. Rok před kulatou dvoutisícovkou to bylo již 20 let od zahájení provozu požární nádrže. V neděli 22. srpna 1999 propukl požár stodoly u Zapletalů, který rychle uhasili profesionální hasiči za pomoci dobrovolných hasičů z Medlova a Zborovic. Rok 2000 byl ve znamení udílení čestných uznání a stuh za věrnost – za 50 let Františku Šiblovi, za 40 let dvě, za 30 let jedna a za 20 let tři. Roku 2001 dostali hasiči nové uniformy a rok poté se přihlásily do Podhostýnské hasičské ligy, kde se v průběhu roku pořádá asi 15 soutěží. Jak rok 2002, tak i rok 2003 byl ve znamení soutěží, zvláště po tom, co jsme si stroj přestavěli na výkonnější. Nyní máme tři družstva: „Zobani“, „Jednička“ a „Staříci“, tedy dorost, zásahová jednotka a starší páni.